Geografska pozicija

Geografska pozicijaUnsko-Sanski Kanton (USK) je jedan od deset kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH). USK je osnovan odlukom Predsjedništva Bosne i Hercegovine
27. maja 1995. USK se nalazi na krajnjem sjeverozapadu BiH, na granici sa južnim i jugoistočnim dijelom Republike Hrvatske. Bosna i Hercegovina (BiH) je članica
Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA) i Evropske asocijacije slobodne trgovine (EFTA).

Udaljenost Unsko-sanskog kantona od luka

Rijeka (Cro) 195 km (102 km autoputa, 93 km magistralnog puta) 3.00 h 
Koper (Slo)275 km (146 km autoput, 129 km magistralni put) 4.03h 
Ploče (Cro)376 km (261 km autoput, 115 magistralni put) 4.30 h  
Trst (Ita)265 km (124 km autoput, 41 km magistralni put) 4h 14 min 

Udaljenost Unsko-sanskog kantona od aerodroma

Zagreb (Cro) 100 km, 1.52 h  
Zagreb (Cro) 152 km (49 km autoput, 103 km magistralni put) 2.22 h 
Rijeka (Cro)215 km (80 km autoput, 135 km magistralni put) 3.28 h