Ljudski resursi

Ljudski resursiLJUDSKI RESURSI

  • USK je prvi kanton u FBiH koji je usvojio Zakon o obrazovanju odraslih. Ovaj zakon omogućava stručnu obuku u skladu sa specifičnim potrebama stranih investitora i tržišta rada u USK.
  • Razvojna agencija USK, uz podršku lokalnih vlasti, organizuje stručne obuke za zanimanja za koja investitori iskažu potrebu.

Prema podacima iz 2014./2015. godine najviše nezaposlenih u USK je: 

Sa fakultetskom diplomom (VSS)   2.146 
Sa diplomom više škole (VŠS)   479 
Sa diplomom srednje škole (SSS)   9.235 

***Prema podacima iz 2013. godine najviše nezaposlenih u USK je:

  • sa fakultetskom diplomom: društvene nauke (1,157) i biotehničke nauke (222);
  • sa srednjoškolskom diplomom: ekonomski tehničari (1,721), mašinski tehničari (1,029), poljoprivredni i prehrambeni tehničari (733) i tehničari za finalnu obradu drveta (321);
  • među kvalifikovanim radnicima: tekstilni radnici (1,653), vodoinstalateri (1,187), bravari (756), zidari (566) i mašinci (546);